Skip to main content

Termeni și Condiții de utilizare a Platformei e-Ghid

Îți mulțumim că ai ales Platforma e-Ghid. Îți oferim aici spațiul online în care iubitorii de munte pot lua legătura cu ghizii de turism atestați care organizează în mod profesionist activități montane.

Documentul de mai jos reprezintă Termenii și Condițiile (contractul) care se aplică în relația dintre noi, în calitate de proprietari ai Platformei și tine, în calitate de utilizator al serviciilor noastre.

Te rugăm să citești cu atenție prezentul contract. Acesta guvernează relația juridică dintre Ghidaj Fan Online SRL și utilizatorii Platformei. Relația juridică dintre Ghizi și Utilizatorii care se înscriu la ture nu face obiectul acestui contract, Ghidaj Fan Online SRL fiind terț în acest raport.

 • I. Prevederi comune, aplicabile pentru (i) relația dintre e-Ghid și Utilizatorii Platformei, (ii) relația dintre e-Ghid și Utilizatori înscriși la una sau mai multe ture și (iii) relația dintre e-Ghid și Ghizi  

 • 1.Proprietarul Platformei   

 •  

  • oI.1.SC Ghidaj Fan Online SRL este titularul și operatorul Platformei disponibile la adresa www.e-ghid.ro, precum și prestatorul serviciilor oferite prin intermediul Platformei.    

  • oI.2.SC Ghidaj Fan Online SRL este o societate comercială organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în str. Cutezanței nr. 63 ap. 19, Târgu-Mureș, jud. Mureș, România, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J26/1149/2021, cod unic de înregistrare fiscală 44592150.  

 • 2.Scopul acestor Termeni și Condiții. Acordul privind utilizarea Serviciilor   

 •  

  • o2.1.Prezentul document privind Termenii și Condițiile se aplică atunci când vizitezi și folosești Serviciile disponibile în cadrul Platformei www.e-ghid.ro 

  • o2.2.Termenii și Condițiile de mai jos, împreună cu Politica de Confidențialitate, (denumiți în continuare „Condiții") reprezintă contractul încheiat între SC Ghidaj Fan Online SRL, în calitate de titular al Platformei www.e-ghid.ro, având în continuare denumirea în continuare „e-Ghid/Noi” și (i) vizitatorii și utilizatorii Platformei și (ii) Ghizi.  

  • o2.3.Prezentele Condiții sunt împărțite în 3 secțiuni principale: Secțiunea I- reprezintă prevederile contractuale generale, aplicabile în relația dintre e-Ghid, pe de-o parte și Utilizatori sau Ghizi, pe de altă parte; Secțiunea a II-a - reprezintă prevederile contractuale speciale, aplicabile în relația dintre e-Ghid și Utilizatorii care s-au înscris la una sau mai multe ture; Secțiunea a III-a  reprezintă prevederile contractuale speciale, aplicabile în relația dintre e-Ghid și Ghizi.  

  • o2.4.Atunci când folosești Platforma ești beneficiar al Serviciilor noastre și trebuie să respecți prezentele Condiții. Trebuie să citești cu atenție și să fii de acord cu prezentele Condiții înainte de a utiliza Serviciile noastre. Dacă nu ești de acord cu prezentele Condiții, nu poți utiliza Platforma și Serviciile noastre.   

  • o2.5.Ne rezervăm dreptul să limităm accesul la Platformă persoanelor care încalcă aceste Condiții.  

  • o2.6.Prezentul Contract înlocuiește în mod expres toate acordurile încheiate anterior între e-Ghid și tine în legătură cu Serviciile noastre (astfel cum sunt ele definite mai jos).  

  • o2.7.Utilizarea Serviciilor noastre reprezintă acceptarea de către tine a tuturor prevederilor din prezentele Condiții, precum și acceptarea Politicii de Confidențialitate, care face parte integrantă din prezentele Condiții.   

  • o2.8.Prin utilizarea Platformei, declari în mod expres că: ai citit prezentele Condiții, ești de acord în întregime și necondiționat cu clauzele sale, înțelegi că respectarea Condițiilor este obligatorie și îți dai acordul cu privire la formele de comunicare și contractare ale e-Ghid conform art. 8.1 din prezentele Condiții.  

  • o2.9.E-ghid îți va solicita să îți exprimi acordul cu privire la aceste Condiții printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc (e.g. bifarea unei căsuțe specifice). Prin utilizarea Platformei și prin bifarea respectivei căsuțe, îți dai acordul expres să respecți toate clauzele din aceste Condiții și acordul expres pentru colectarea, stocarea și prelucrarea datelor personale, astfel cum este descris în prezentele Condiții și în Politica de confidențialitate.   

  • o2.10.Dacă nu ești de acord cu aceste Condiții, nu poți accesa sau utiliza Platforma.  

  • o2.11.Pentru orice întrebări cu privire la Condiții sau Platformă, te rugăm să ne scrii la contact@e-ghid.ro.  

 • 3. Definiții  

În cuprinsul acestor Condiții:

 •  

  • o3.1.„Platformă”  înseamnă website-ul nostru www.e-ghid.ro, proprietatea SC Ghidaj Fan Online SRL;  

  • o3.2.„Utilizator” înseamnă orice persoană care și-a creat un cont în cadrul Platformei, cu excepția Ghizilor, care sunt o categorie specială de utilizatori, denumită „Ghizi”. Prin crearea Contului în Platformă, Utilizatorul intră în relație contractuală cu e-Ghid, fiind ținut de prevederile acestor Condiții;  

  • o3.3.„Ghid” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care acționează în scopul desfășurării activității sale profesionale de ghid de turism atestat, care își creează, în calitate de utilizator profesionist, un cont în Platformă și intră astfel în relație contractuală cu e-Ghid, fiind ținută de prevederile acestor Condiții;  

  • o3.4.„Cont” înseamnă forma de identificare în cadrul Platformei, format din adresă de e-mail și parolă, care permite utilizarea Platformei. Contul cuprinde informații despre Utilizator și Ghid și istoricul acestora;   

  • o3.5.„Serviciile e-Ghid/Serviciile” înseamnă serviciile electronice oferite de e-Ghid către persoanele care utilizează Platforma, servicii care includ: oferirea spațiului virtual online prin care ghizii de turism atestați pot lua legătura cu persoanele interesate de activități montane prin organizarea și participarea la ture; promovarea turelor organizate de Ghizi; spațiul virtual online pentru purtarea discuțiilor în cadrul forumului; informații utile iubitorilor de munte; bază de date cu ghizi de turism atestați.  

  • o3.6.„Contract e-Ghid-Utilizatori” înseamnă contractul care reglementează relația dintre e-Ghid și Utilizatori, anume Secțiunea I și Secțiunea a II-a din aceste  Condiții, inclusiv Politica de Confidențialitate;  

  • o3.7.„Contract e-Ghid-Ghizi” înseamnă contractul care reglementează relația dintre e-Ghid și Ghizi, anume Secțiunea I și Secțiunea a III-a din aceste  Condiții, inclusiv Politica de Confidențialitate;  

  • o3.8.„Contract Ghid-Utilizator înscris la evenimentul organizat de Ghid” înseamnă contractul încheiat între Ghid și Utilizatorul înscris la evenimentul organizat de Ghid, în temeiul căruia Ghizii își furnizează serviciile de ghid de turism atestat. Prezentele Condiții nu reglementează această relație, e-Ghid fiind terț în această relație contractuală;  

  • o3.9.„Consumator” înseamnă un Utilizator persoană fizică care nu acționează în cadrul Platformei în scopuri comerciale sau profesionale.  

 • 4.Accesul la Platformă 

 •  

  • o4.1.Ca regulă, accesul la Platformă este permis oricărei persoane care acceptă Termenii și Condițiile și îndeplinește condițiile din prezenta secțiune.   

  • o4.2.În mod excepțional și din cauze întemeiate, avem dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor care acționează contrar legii, moralei sau bunei-credințe și/sau care ar putea prejudicia în orice fel e-Ghid sau terțe persoane.   

  • o4.3.Crearea Contului se poate realiza doar de către persoanele fizice cu capacitate juridică deplină sau persoanelor juridice cu capacitate de exercițiu. Prin înregistrarea în Platformă, confirmi că ești o persoană care are capacitatea juridică deplină.  

  • o4.4.Dacă utilizezi Platforma în numele unei alte persoane fizice sau juridice, trebuie să fii autorizat în acest sens. În caz contrar, ești răspunzător pentru orice daune cauzate e-Ghid, utilizatorilor sau terților.   

  • o4.5.Pot avea calitatea de Ghid de turism doar persoanele care posedă un atestat de ghid de turism eliberat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în baza certificatului de calificare obținut în urma absolvirii unui curs de calificare autorizat pentru furnizarea serviciilor pe care doresc să le ofere prin intermediul e-Ghid. Prin crearea uni Cont de Ghid, declari că îndeplinești toate aceste condiții.  

  • o4.6.În cazul în care oricare dintre condițiile expuse mai sus în prezentul articol nu este îndeplinită, trebuie să încetezi imediat utilizarea Serviciilor e-Ghid.  

 • 5.Utilizarea serviciile oferite de e-Ghid  

 •  

  • o5.1.Pentru a utiliza Serviciile e-Ghid trebuie să te înregistrezi în Platformă prin crearea unui Cont. În momentul înregistrării, trebuie să:  

 • (i)ne furnizezi anumite informații personale pentru a te putea înregistra, anume:  

 - În cazul în care îți faci Cont de Utilizator: adresa de e-mail, nume și prenume

- În cazul în care îți faci Cont de Ghid: nume, prenume, e-mail, telefon, data obținerii atestatului de ghid montan, data nașterii, adresa, imaginea de profil, atestatul de ghid de turism

și

 • (ii)să accepți Termenii și Condițiile printr-o acțiune specifică având semnificația unui consimțământ neechivoc (ex. bifarea unei căsuțe specific). Printr-o astfel de acțiune specifică de acceptare, confirmi că ai luat cunoștință și accepți necondiționat Termenii și Condițiile.   

 •  

  • o5.2.Pentru autentificarea în Cont, vei folosi adresa de e-mail și parola înregistrate la crearea Contului.   

  • o5.3.După înregistrarea Contului de Utilizator, vei primi e-mail cu informațiile necesare pentru confirmarea Contului tău. Crearea Contului de Utilizator este gratuită.  

  • o5.4.Crearea Contului de Ghid trebuie aprobată de către e-Ghid, după ce facem verificarea atestatului de ghid de turism. Aprobarea/respingerea Contului de Ghid este comunicată prin e-mail. După aprobarea Contului de Ghid și confirmarea adresei de e-mail de către Ghid, acesta poate achita taxa de înregistrare în Platformă. După plata taxei de înregistrare, Ghidul poate adăuga gratuit oricât de multe ture dorește.  

  • o5.5.Nu ai nicio obligație să te conectezi la sau să utilizezi Platforma. Aveți libertatea de a decide dacă creați o anumită tură în cadrul Platformei sau participați la o anumită tură creată de Ghizi.   

  • o5.6.Ghidul poate: (i) edita o tură pe care a creat-o, fără a putea modifica însă data începerii și finalizării turei și locul desfășurării; (ii) șterge o tură pe care a creat-o, doar în situația în care niciun Utilizator nu este înscris la tura respectivă; (iii) anula o tură pe care a creat-o dacă există deja Utilizatori care s-au înscris la tură, fiind obligat să precizeze motivul anulării, iar Utilizatorii înscriși la tura respectivă primesc prin e-mail informare cu privire la anularea turei de către Ghid. Ghidul poate oferi o evaluare subiectivă a Utilizatorilor care au participat la tura organizată de el.  

  • o5.7.După ce a început o tură, Ghidul poate face prezența Utilizatorilor înscriși la tură.  

  • o5.8.În secțiunea „Administrarea Turelor ” din Contul său, Ghidul poate vizualiza toate turele pe care le-a creat, cu excepția celor pe care le-a șters.  

  • o5.9.După crearea Contului de Utilizator, poți căuta turele disponibile și te poți înscrie la o tură prin apăsarea butonului „Adăugați”. Înscrierea la o anumită tură se poate face doar până la momentul la care aceasta a început. După ce tura a avut loc, Utilizatorul poate adăuga o evaluare atât asupra turei la care a participat, cât și cu privire la Ghidul care a organizat-o, după ce Ghidul care a adăugat tura confirmă participarea respectivului Utilizator. Utilizatorul are posibilitatea de a renunța la tura la care s-a înscris prin apăsarea butonului „Renunță”.  

  • o5.10.Ghidul are obligația de a oferi toate detaliile necesare pentru organizarea în condiții de siguranță și cu respectarea legislației în vigoare a turelor pe care le organizează. În acest sens, Ghidul are obligația de a informa Utilizatorii cu privire la: echipamentul necesar, detalii tehnice și organizatorice, serviciile incluse în prețul pe care îl percepe și serviciile care nu sunt incluse în preț.  

  • o5.11.Ghizii care au creat ture în cadrul Platformei, pot solicita e-Ghid servicii de promovare a turelor respective. Unele ture care se bucură de promovarea plătită de Ghizi, sunt afișate la secțiunea „Promovate” pe pagina principală.  

  • o5.12.Înscrierea unui Utilizator la o tură organizată de un Ghid determină încheierea unui contract direct între Utilizatorul respectiv și Ghid, contract în care e-Ghid nu are nicio calitate. Comunicarea dintre Utilizatori și Ghizi, ulterior înscrierii la ture, se realizează direct între aceștia, prin intermediul adresei de e-mail.  

  • o5.13.Publicarea oricăror texte (informații ture, comentarii, evaluări etc.) în cadrul Platformei se realizează în limba română.  

 • 6.Relația juridică e-Ghid- Ghizi- Utilizatori. Răspunderea Ghidului  

 •  

  • o6.1.e-Ghid oferă un spațiu de comunicare online pentru persoanele care oferă servicii profesionale de ghid de turism și persoanele interesate de astfel de subiecte. SC Ghidaj Fan Online SRL, în calitate de titular al Platformei, nu oferă servicii profesionale de ghid de turism Utilizatorilor și nu este în vreun fel responsabil de serviciile furnizate de Ghizi.  

  • o6.2.Înscrierea unui Utilizator la o tură creează o relație contractuală directă între Utilizator și Ghidul care o organizează. SC Ghidaj Fan Online SRL nu este parte în raporturile juridice dintre Utilizator înscris la tură și Ghid, astfel SC Ghidaj Fan Online SRL nu este responsabilă în niciun fel în cazul în care Utilizatorul sau Ghidul nu își îndeplinesc obligațiile lor contractuale. Totodată, SC Ghidaj Fan Online SRL nu oferă nicio garanție și nu are niciun control asupra legalității și/sau furnizării serviciilor de către Ghizi sau asupra evaluărilor oferite de Utilizatorii înscriși la tură.   

  • o6.3.Prin achiziționarea Serviciilor noastre, Ghidul rămâne în continuare terț independent în raport cu SC Ghidaj Fan Online SRL, nefiind în vreun fel angajat sau afiliat al SC Ghidaj Fan Online SRL.   

  • o6.4.Ghidul este unicul responsabil pentru obligațiile care decurg din furnizarea serviciilor sale către Utilizatori. Ghidul are responsabilitatea exclusivă de a stabili prețurile pe care le solicită în schimbul serviciilor furnizate și de a oferi informații corecte cu privire la turele pe care le organizează. SC Ghidaj Fan Online SRL nu determină în niciun fel prețurile serviciilor furnizate de Ghizi și este un simplu terț în raporturile dintre Ghizi și Utilizatorii înscriși la tură.  

  • o6.5.Politica de returnare a banilor în cazul anulării turelor organizate de un Ghid sau orice alte condiții de desfășurare a turelor este în sarcina exclusivă a Ghidului. e-Ghid nu poate și nu este responsabilă pentru returnarea totală sau parțială a plăților efectuate de Utilizatori către Ghizi.  

  • o6.6.Orice reclamație a Utilizatorilor în raport cu un Ghid trebuie soluționată direct cu Ghidul respectiv, e-Ghid neavând calitatea de mediere a unor astfel de reclamații.  

  • o6.7.Deși încercam să vă oferim spațiul virtual pentru a găsi ghizi de turism atestați potrivit legislației în vigoare, responsabilitatea finală de a verifica dacă Ghidul are certificările necesare aparține Utilizatorului care s-a înscris la tură.  

  • o6.8.e-Ghid nu este responsabilă pentru executarea neconformă sau pierderile suferite de Utilizatori ca urmare a serviciilor furnizate de Ghizi. Pentru a afla condițiile de garanție a serviciilor Ghizilor, te rugăm să ceri detalii de la aceștia.  În caz că ai orice fel de sugestii, întrebări sau reclamații în legătură cu serviciile furnizate de un Ghid, te rugăm să contactezi Ghidul respectiv. 

  • o6.9.Subliniem faptul că întreaga răspunderea cu privire la informațiile care trebuie aduse la cunoștința Utilizatorilor din perspectiva legislației protecției consumatorilor și a altor reglementări aplicabile aparține Ghidului, care acționează în calitate de vânzător în relația cu Utilizatorii care s-au înscris la tură.   

  • o6.10.Ghizii pot avea acces la anumite date personale ale Utilizatorilor. Publicarea unei ture de către Ghid determină asumarea obligației că va respecta legislația în vigoare cu privire la prelucrarea datelor personale.  

  • o6.11.e-Ghid nu are obligația de a monitoriza informațiile prezentate de Utilizatori sau de Ghizi prin intermediul Platformei, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Ghizii și Utilizatorii sunt responsabili pentru veridicitatea informațiilor pe care le oferă prin intermediul Platformei.  

  • o6.12.Utilizatorii și Ghizii sunt de acord că SC Ghidaj Fan Online SRL nu controlează, direct sau indirect, activitatea Ghizilor. Serviciile noastre nu reprezintă servicii de ocupare a forței de muncă.  

 • 7.Drepturi de proprietate intelectuală   

 •  

  • o7.1.Orice element de conținut din Platformă (precum mărcile înregistrate, logo-urile, imaginile, textele, elementele grafice, fișierele audio și video) aparțin în exclusivitate e-Ghid și partenerilor noștri și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Acest conținut nu poate fi copiat, dezasamblat, modificat, reprodus, publicat de către nicio persoană, fără acordul prealabil scris al e-Ghid. Orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și atrage răspunderea civilă și/sau penală.  

  • o7.2.Utilizatorii și Ghizii au, pe durata contractuală, un drept de utilizare a elementelor Platformei care sunt strict necesare pentru executarea prezentelor Condiții. Dreptul de utilizare a Platformei poate fi cesionat doar cu acordul e-Ghid.  

  • o7.3.Ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin prezentele Condiții.   

  • o7.4.e-Ghid nu pretinde și nu deține drepturi de proprietate intelectuală cu privire la conținutul publicat de Utilizatori și Ghizi. Astfel, întreg conținutul publicat de Utilizatori și Ghizi se află în proprietatea acestora, fiind unicii răspunzători cu privire la conținutul folosit.   

  • o7.5.Utilizatorii și Ghizii nu vor aduce atingere, în niciun fel, drepturilor celorlalți utilizatori ai Platformei. În cazul în care utilizatorii sau terțe persoane sesizează e-Ghid cu privire la încălcarea drepturilor lor de către alt utilizator, acesta din urmă este singurul care răspunde pentru repararea prejudiciului cauzat utilizatorilor, terților sau e-Ghid.  

  • o7.6.În calitate de Utilizator sau Ghid, ai obligația de a te asigura că conținutul adăugat în Contul tău nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Ești de acord că avem dreptul, dar nu și obligația, de a revizui, modifica sau șterge conținutul Contului sau de a-ti restricționa Contul dacă încalci această obligație.   

  • o7.7.Prin publicarea de conținut prin intermediul Platformei, ne oferi la nivel mondial, în mod gratuit, neexclusiv, nelimitat în timp și irevocabil dreptul de a multiplica și distribui conținutul creat de tine cu scopul ca e-Ghid să-l afișeze în cadrul Platformei, să-l promoveze sau să-l distribuie pe rețelele de socializare la care e-Ghid are pagină creată (Instagram și Facebook, Youtube, TikTok etc.). Având în vedere natura internetului, e-Ghid nu deține controlul deplin și nu își asumă răspunderea asupra modului în care terții distribuie conținutul creat de tine.  

 • 8.Comunicare și publicitate  

 •  

  • o8.1.Prin înregistrarea în Platformă, ești de acord ca orice comunicare cu privire la obligațiile tale contractuale și obligațiile noastre legale, inclusiv cu privire la plățile Serviciilor noastre adresate Ghizilor, să se realizeze electronic, în special prin intermediul e-mailului, prin utilizarea de către noi a datelor aferente Contului tău. Ești de acord că comunicarea electronică prin intermediul e-mailului poate fi considerată o comunicare scrisă și, pentru a o păstra, ești de acord că suntem autorizați să stocăm o astfel de comunicare într-o formă nealterată. Toate mesajele trimise prin intermediul e-mailului se consideră că au fost livrate destinatarului în momentul trimiterii lor.  

  • o8.2.Prin înregistrarea în Platformă, ești de acord că este posibil să vezi în Platformă reclame și link-uri către alte website-uri și resurse ale terților.  

  • o8.3.Prin crearea unui Cont, îți poți oferi, în măsura în care dorești, consimțământul și pentru a fi contactat de către partenerii e-Ghid în scop de marketing și publicitate.  

 • 9.Confidențialitate și accesul la datele cu caracter personal  

 •  

  • o9.1.Orice informații furnizate, prin mijloace scrise sau orale, în cadrul comunicărilor dintre e-Ghid și Utilizatori sau Ghizi, pe durata contractului reprezintă informații confidențiale.   

  • o9.2.e-Ghid are acces la datele cu caracter personal pe care utilizatorii Platformei le furnizează în vederea utilizării Serviciilor noastre. Scopul prelucrării respectivelor date este executarea obligațiilor contractuale ale e-Ghid. Utilizatorii și Ghizii au acces la datele cu caracter personal pe care le furnizează în legătură cu utilizarea Serviciilor. Informații detaliate despre cum sunt prelucrate datele cu caracter personal colectate sau prelucrate în orice alt mod prin Platformă sunt oferite în cadrul Politicii de confidențialitate.  

 • 10.Trimiteri către surse terțe  

 •  

  • o10.1. Platforma poate conține legături externe (link-uri, bannere, spoturi publicitare) sau trimiteri către alte website-uri/platforme (spre exemplu, către Facebook, Instagram, Youtube, TikTok) pe care e-Ghid nu le deține. Pentru utilizarea respectivelor website-uri/platforme se aplica termeni și condiții de utilizare specifice, iar e-Ghid nu este răspunzătoare și nu își asumă nicio obligație cu privire la conținutul acestora. Te rugăm să citești politicile respectivelor companii înainte de a accepta prelucrarea oricăror date personale care îți aparțin.  

  • o10.2.Nicio legătură către alte site-uri/platforme nu poate fi calificată drept o aprobare sau susținere a acestora. Ești de acord că, în măsura permisă de lege, e-Ghid sau partenerii noștri, nu vom putea fi ținuți răspunzători pentru conținutul sau disponibilitatea unor astfel de site-uri/platforme.  

 • 11.Drepturi și obligații. Limitarea răspunderii e-Ghid  

  • o11.1.Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/Ghidul:  

   • 11.1.1.își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor aferente Contului său (username și parolă) și este pe deplin responsabil de activitatea desfășurată prin intermediul Contului său. Utilizatorul/Ghidul se obligă să furnizeze informații exacte și complete atunci când înregistrează un Cont și când utilizează Serviciile noastre. Contul tău este unul personal. Acesta nu poate fi transmis sau utilizat de alte persoane decât cu acordul expres al e-Ghid. e-Ghid nu este responsabil pentru niciun prejudiciu suferit de ca urmare a furnizării de date incomplete sau incorecte. Orice activitate din Contul tău îți va fi atribuită automat. Trebuie să ne anunțați imediat dacă ai motive să crezi că altcineva îți cunoaște datele de autentificare sau dacă suspectezi că altcineva îți folosește Contul.  

   • 11.1.2.admite că e-Ghid nu are obligația de a verifica acuratețea informațiilor oferite de Utilizatori/Ghizi și că e-Ghid nu va fi răspunzătoare pentru declarații false sau înșelătoare făcute de aceștia.  

   • 11.1.3. admite că e-Ghid nu este responsabilă pentru conținutul creat de Utilizatori/Ghizi sau evaluările publicate prin intermediul Platformei, de aceea e-Ghid nu este responsabilă pentru orice consecințe care ar putea apărea ca urmare a ilegalității conținutului sau evaluărilor respective.  

   • 11.1.4.este de acord să nu folosească Platforma în orice modalități care ar putea să perturbe funcționarea acestuia, să încalce prezentele Condiții sau legislația în vigoare;  

   • 11.1.5. este de acord să respecte bunele moravuri și să folosească un limbaj civilizat în comunicările din cadrul Platformei.  

   • 11.1.6.se obligă ca orice conținut care emană de la Utilizator/Ghid (datele cu privire la Cont; text, fișiere video sau audio) să nu aibă un conținut ilegal, obscen, amenințător, defăimător, rasist, care incită la violență, care încalcă confidențialitatea sau drepturi de proprietate intelectuală. Ne rezervăm dreptul (dar nu și obligația) de a elimina un astfel de conținut, dar nu vom revizui în mod regulat conținutul postat.  

  • o11.2.e-Ghid oferă acces la Platformă pe baza principiului „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate”, fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită. Serviciile noastre pot fi supuse limitărilor, întârzierilor și/sau altor probleme inerente utilizării internetului și a comunicațiilor electronice. Ești de acord că folosești Platforma pe riscul tău. Nu vom fi răspunzători pentru întreruperi, erori de conectare, indisponibilitate sau defecțiuni ale Platformei, în măsura permisă de lege.  

  • o11.3.În măsura permisă de lege, nu garantăm că Platforma este lipsită de viruși. Totodată, în condițiile permise de lege, nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere directă sau indirectă și pentru niciun fel de prejudicii rezultând din utilizarea Serviciilor noastre.  

  • o11.4.Avem dreptul de a modifica sau elimina diferite funcțiuni ale Platformei, parțial sau integral, în orice moment, și fără a fi necesar să îți transmitem o notificare prealabilă în acest sens. Ești de acord că astfel de schimbări pot determina  întreruperi și e-Ghid nu poate fi responsabilă pentru acestea.   

  • o11.5.Prin utilizarea Serviciilor noastre, îți exprimi acordul de a ne despăgubi și de a ne exonera de răspundere, în măsura permisă de lege, referitor la  (i) orice încălcare a prezentelor Condiții pe care o săvârșești și (ii) orice solicitare formulată împotriva noastră de un terț și care decurge din utilizarea neconformă de către tine a Platformei.  

  • o11.6.e-Ghid poate refuza publicarea de conținut în Platformă și poate anula ture dacă există suspiciuni întemeiate cu privire la corectitudinea sau autenticitatea informațiilor oferite de Utilizatori sau Ghizi.  

  • o11.7.Utilizatorii nu pot delega sau transfera către ale persoane niciun drept și / sau obligație privind  utilizarea Serviciilor fără acordul prealabil scris al e-Ghid.  

  • o11.8.Avem dreptul să folosim Platforma în scopuri de marketing, de exemplu pentru publicitate.   

  • o11.9.e-Ghid nu este responsabilă pentru turele publicate de Ghizi prin intermediul Platformei, conformitatea acestora cu legislația în vigoare, îndeplinirea obligațiilor care decurg din acestea;  

  • o11.10.Utilizatorul/Ghidul este responsabil pentru toate activitățile desfășurate prin intermediul Contul său, cu excepția cazului în care astfel de activități nu au fost autorizate de Utilizator/Ghid și Utilizatorul/Ghidul nu a fost neglijent.  

 • 12.Încetarea relației contractuale.  

  • o12.1.Poți alege oricând să nu mai folosești Platforma, prin ștergerea Contului tău. Poți face asta din secțiunea „Administrare Cont”.  

  • o12.2.Avem dreptul să anulăm Contul tău și să încetăm unilateral contractul dintre noi dacă:   

 • a)ne soliciți acest lucru prin e-mail la adresa contact@e-ghid.ro, în termen de 15 zile de la data formulării solicitării tale;   

 • b)apreciem că încalci oricare dintre prevederile prezentelor Condiții;  

 • c)suspectăm utilizarea abuzivă a Contului tău;   

 • d)publici în Platformă conținut care conține vulgarități, amenințări, incitare la violență, fanatism, rasism, discriminare, ură față de anumite persoane sau susținerea suprimării drepturilor și libertăților fundamentale,  

 • e)publici conținut care conține informații înșelătoare, false sau orice alte informații care pot sau pot provoca daune altora;   

 • f)publici conținut care are caracterul de spam, conținut duplicat, de neînțeles sau lipsit de sens,  

 • g)publici conținut care incită la încălcarea legislației, a bunelor moravuri sau a acestor Condiții,   

 • h)perturbi sau deteriorezi Platforma sau încerci să faci acest lucru.  

 •  

  • o12.3.e-Ghid poate înceta Contul tău și/sau accesul la Platformă în situația în care (i) apreciem că încalci oricare dintre prevederile prezentelor Condiții, (ii) apreciem că încalci legislația aplicabilă, (iii) dacă prin conduita ta aduci atingere intereselor noastre sau ale altor Utilizatori, (iv) dacă avem un motiv rezonabil să considerăm că ai săvârșit acte abuzive sau frauduloase în legătură cu Serviciile noastre sau (v) considerăm că este necesar să începem o anchetă cu privire la astfel de posibile încălcări.   DE Șters 

  • o12.3.După încetarea (de către noi sau de tine) a Contului, nu ți se va mai permite să accesezi Contul.    

 • 13.Forţa majoră   

  • o13.1.Partea care dovedește că neexecutarea obligațiilor sale contractuale, executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare sunt cauzate de orice eveniment de forță majoră este exonerată de răspundere în condițiile stabilite prin legislația română.   

  • o13.2.Dacă în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului acesta nu încetează, oricare parte are dreptul să o anunțe pe cealaltă parte despre încetarea de plin drept a contractului, fără a putea pretinde celeilalte părți daune-interese. 

 • 14.Recenzii și ordinea în care sunt afișați Ghizii în cadrul Platformei  

  • o14.1.Utilizatorii înscriși în Platformă pot formula recenzii despre turele la care au participat și Ghizii care le-au organizat. Ghizii înscriși în Platformă pot formula recenzii despre Utilizatorii care au participat la turele lor. Recenziile se dau sub forma de comentarii sau sub formă de stele.  

  • o14.2.În vederea efectuării evaluării, Utilizatorii și Ghizii acordă e-Ghid un drept neexclusiv, nelimitat teritorial și gratuit, de utilizare și punere la dispoziția publicului a evaluărilor realizate.  

  • o14.3.Ierarhizarea poziției Ghizilor pe Platformă în secțiunea „Ture-Caută Ghizi” se realizează în ordine alfabetică.  

 • 15.Interpretare, nulitate, mediere, transfer și litigii  

  • o15.1.Titlurile secțiunilor prezențelor Condiții sunt inserate doar în scop de referință și nu vor afecta interpretarea acestora.  

  • o15.2.Neexercitarea de către e-Ghid sau exercitarea fără succes a drepturilor care îi sunt conferite în temeiul prezentelor Condiții nu constituie o renunțare la drepturile sale. Nicio executare separată sau parțială a oricărei obligații nu va exclude executarea integrală a unei astfel de obligații.  

  • o15.3.Prezentele Condiții reprezintă întregul acord dintre tine și noi și înlocuiesc toate acordurile anterioare referitoare la accesul și utilizarea Serviciilor noastre.   

  • o15.4.În cazul în care una dintre clauzele prezentelor Condiții va fi declarată nulă și neavenită printr-o modificare legislativă sau printr-o hotărâre a instanțelor de judecată, aceasta nu va afecta în niciun fel validitatea și respectarea celorlalte clauze ale Condițiilor. Părțile vor depune toate eforturile pentru modificarea respectivei clauze, păstrând scopul prezentelor Condiții.  

  • o15.5.Legea aplicabilă prezentelor Condiții este reprezentată de legea română. În cazul în care părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil diferendele, instanțele de judecată competente sunt cele din Târgu-Mureș.  

  • o15.6.Prin acceptarea prezentelor Condiții, îți exprimi consimțământul de a le respecta.   

 • II. Prevederile contractuale speciale, aplicabile în relația dintre e-Ghid și Utilizatori   

 • 1.Drepturile și obligații. Limitarea răspunderii e-Ghid  

 •  

  • o1.1.Ai dreptul să folosești în mod gratuit Platforma doar pentru uzul tău personal și necomercial. Toate drepturile asupra Serviciilor noastre care nu îți sunt acordate în mod explicit în aceste Condiții, sunt rezervate e-Ghid sau partenerilor săi.  

  • o1.2.Utilizarea Platformei este la discreția ta și nu ești obligat să te înscrii la nicio tură. Noi nu interferăm în comunicarea dintre Utilizatorii înscriși la ture și Ghizi.   

  • o1.3.Plata serviciilor furnizate de Ghizi către Utilizatorii înscriși la ture se realizează așa cum ai stabilit împreună cu Ghidul care organizează respectiva tură.  

  • o1.4.Înainte de a participa la o tură, îți recomandăm următoarele: (i) să soliciți legitimarea Ghidului, (ii) să citești și respecți recomandările Ghidului privind echipamentul necesar și detaliile tehnice și organizatorice  

  • o1.5.Utilizarea Platformei ulterior creării Contului echivalează cu acceptarea versiunilor actualizate ale Condițiilor și a tuturor modificărilor aduse Condițiilor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări Condițiilor în orice moment, prin încărcarea acestora în versiunea revizuită pe Platformă. Accesarea și utilizarea în continuare a Platformei după ce au intervenit astfel de modificări constituie acordul tău neechivoc de a respecta Condițiile modificate. Dacă nu ești de acord cu modificările Condițiilor, trebuie să nu mai utilizezi Platforma și să ștergi Contul tău.  

  • o1.6.Drepturile și obligațiile Utilizatorului în temeiul prezentelor Condiții nu pot fi transferate fără acordul nostru scris prealabil. Ești de acord ca noi să putem transfera drepturile și obligațiile noastre ce fac obiectul prezentelor Condiții, total sau parțial, fără acordul prealabil al Utilizatorului, atunci când avem un interes legitim în acest sens.  

  • o1.7. Dacă, în calitate de utilizator al Serviciilor noastre, ai întrebări, sugestii sau reclamații de formulat, te rugăm să ne scrii la adresa contact@e-ghid.ro. Pentru a-ți putea răspunde, te rugăm să ne oferi datele tale de identificare și orice alte date necesare pentru ca noi să putem înțelege cât mai bine situația pe care ne-o prezinți. Îți vom oferi răspunsul nostru la sesizarea ta în maxim 30 de zile calendaristice de la data la care primim informații complete pentru identificarea chestiunii sesizate.  

  • o1.8.Link-uri utile:  

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC): https://anpc.ro/;

Platforma de Soluționarea Online a Litigiilor (SOL): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP): https://www.dataprotection.ro/

 • III. Prevederile contractuale speciale, aplicabile în relația dintre e-Ghid și Ghizi  

 • 1. Accesul la Platformă 

  • o1.1.În calitate de Ghid, aveți dreptul să vă înregistrați în Platformă numai dacă sunteți un ghid de turism atestat și plătiți taxa de înregistrare. Prin înregistrarea în Platformă, declari că îndeplinești aceste condiții pe toată perioada de înregistrare. Dacă, de la un anumit moment, nu mai ai dreptul de a desfășura o anumită activitate, ești obligat să nu mai oferi respectivele servicii prin intermediul Platformei.   

  • o1.2.În calitate de Ghid, prin înregistrarea în Platformă, recunoști și declari că ești o persoană independentă de e-Ghid, nu ești un angajat sau agent al e-Ghid și e-Ghid nu controlează în niciun fel calitatea serviciilor oferite de tine.   

  • o1.3.Prin intermediul e-Ghid ai posibilitatea de a încheia contracte de prestare a serviciilor tale cu Utilizatorii înregistrați în Platformă.   

  • o1.4.În calitate de Ghid: a) ești unicul responsabil cu privire la respectarea legislației în vigoare care reglementează domeniul tău de activitate și respectarea obligațiilor tale contractuale în relația cu Utilizatorii; b) ești de acord să utilizezi datele de contact ale Utilizatorilor doar cu scopul de a încheia un contract de prestări servicii și nu vei furniza datele de contact ale Utilizatorilor către terțe părți.   

 • 2.Tarife   

  • o2.1.Serviciile furnizate Ghizilor prin intermediul Platformei sunt disponibile prin plata următoarelor sume, în funcție de serviciul solicitat:  

 • a)Înregistrarea Contului de Ghid – 5 EUR  

 • b)Promovare în categoria de încadrare: 1 zi = 1 EUR (1 €); 7 zile = 5 EUR (5 €); 14 zile = 9 EUR (9 €); 20 de zile = 12 EUR (12 €).  

 • c)Promovare pe pagina principală (care include și promovare în categoria de încadrare): 1 zi = 2 EUR (2 €); 7 zile = 10 EUR (10 €); 14 zile = 18 EUR (18 €); 20 zile = 24 EUR (24 €).  

 • d)Promovare pe pagina Facebook a e-Ghid.ro, prin realizarea unei postări: (10 €)   

 • e)Promovare pe pagina Instagram a e-Ghid.ro, prin realizarea unei postări: (10 €)   

 •  

  • o2.2.Prețurile de mai sus includ toate taxele și comisioanele (la prețurile de mai sus nu se adaugă TVA),  iar plata se face în lei, la cursul BNR de la data solicitării serviciului. Factura se trimite prin e-mail și se achită înainte de a avea acces la servicii.  

  • o2.3.În calitate de Ghid, accepți și înțelegi că plătești taxele de mai sus pentru folosirea serviciilor disponibile în cadrul Platformei, iar prin punerea serviciilor respective la dispoziție, ne îndeplinim în mod complet obligațiile noastre contractuale.  

  • o2.4. Plata serviciilor se realizează în avans, iar furnizarea Serviciilor noastre va începe din momentul în care plata aferentă acestui serviciu plătit a fost creditată integral în contul e-Ghid.   

  • o2.5. Ghidul are obligația de a actualiza datele Contului său necesare pentru emiterea facturii de către e-Ghid. Furnizarea Serviciilor noastre este documentată prin intermediul facturilor electronice emise de e-Ghid, imediat după apariția oricărei astfel de modificări.  

  • o2.6. Plata taxelor se poate face doar online, cu card bancar VISA sau Mastercard. Pentru plată, vei fi redirecționat către platforma procesatorului de plăți securizate Netopia Financial Services SRL unde va trebui să introduci datele de card necesare autorizării tranzacției. Prin introducerea datelor cardului tău, ești de acord cu termenii și condițiile aplicate de procesatorul de plăți. Informațiile introduse în vederea efectuării plății online a facturii sunt prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăți, iar noi nu solicităm și nu vom avea acces la aceste date. Mai multe detalii despre procesatorul de plăți poți găsi aici https://netopia-payments.com/termeni-si-conditii-platitori/?ref=mobilpay.  

  • o2.7.Cuantumul taxelor  poate fi modificat din când în când. Vom anunța astfel de modificări cu 15 zile în avans. Aveți dreptul să vă retrageți, cu cel puțin 15 de zile înainte de aplicare. De asemenea, e-Ghid poate modifica cuantumul taxelor oricând, in funcție de modificările legislative aplicabile. Actualizarea în acest ultim caz va avea loc în funcție de data la care intră în vigoare modificările legislative. Utilizarea în continuare de către Ghid a Platformei după modificarea cuantumului taxelor semnifică acceptarea neechivocă a acestei modificări (ex. publicarea unei noi ture).   

  • o2.8.Dacă îți ștergi Contul de Ghid și ai plătit deja promovări care încă nu și-au încheiat perioada de valabilitate, valoarea perioadei neefectuate de promovare nu va fi rambursată. Totodată, dacă e-Ghid blochează Contul tău, valoarea taxelor deja plătite, inclusiv pentru perioada de promovare rămasă, nu va fi rambursată.  

 • 3.Obligațiile e-Ghid. e-Ghid se obligă  

  • o3.1.să anunțe cu cel puțin 15 zile calendaristice în avans modificarea cuantumului tarifelor sau a altor prevederi contractuale privind relația Ghid - e-Ghid;     verificat regulamentul actualizat si conditiile de acoloi 

  • o3.2.să creeze condițiile tehnice rezonabile, uzuale și necesare în vederea utilizării Serviciilor în condiții de securitate, fără ca e-Ghid să își asume obligația de garanție pentru protecția împotriva atacurilor cibernetice, interceptărilor neautorizate, transmiterea de viruși sau alte situații care sunt generate în afara controlului său și care au loc prin/din cauza comunicațiilor electronice/internetului;  

  • o3.3.să depună toate diligențele pentru a presta Serviciile în mod continuu, cu excepția unor (i) întreruperi planificate, sau (ii) a unor întârzieri sau alte disfuncționalități cauzate de factori independenți de voința e-Ghid (e.g. întârzieri cauzate de furnizorii de acces la rețeaua de internet, de furnizorii de energie electrică etc.);  

  • o3.4.să blocheze accesul Serviciilor  în situațiile în care se descoperă (i) vulnerabilități majore, (ii) atacuri cibernetice sau (iii) incidente de securitate ce necesită răspuns de urgență pentru protejarea informațiilor și a datelor existente, cu notificarea in cel mai scurt timp a persoanelor abilitate pentru intervenție.  

 • 4.ObligațiileGhidului. Ghidul se obligă  

  • o4.1.să respecte legislația în vigoare atunci când utilizează Serviciile noastre. Poți utiliza Serviciile noastre numai în scopuri legale și conform destinației acestora, astfel cum este menționat în prezentele Condiții. Este interzisă utilizarea abuzivă a Platformei sau tentativa de fraudare a noastră;  

  • o4.2.să respecte prezentele Condiții și legile aplicabile în legătură cu activitatea sa profesională și să dețină atestatul de ghid de turism valabil și orice alte avizele necesare pentru desfășurarea activității sale;  

  • o4.3.să își creeze un singur Cont și să nu permită terților să îi folosească Contul. Ghidul are obligația să actualizeze datele Contului său, să păstreze, în condiții sigure, confidențialitatea datelor de autentificare și să anunțe e-Ghid imediat ce consideră că persoane neautorizate îi cunosc datele de identificare sau dacă suspectează că altcineva folosește contul.  

  • o4.4.să nu cauzeze prejudicii e-Ghid, utilizatorilor sau altor persoane terțe în desfășurarea activității sale prin intermediul Platformei;  

  • o4.5.să respecte legislația națională și comunitară privind drepturile consumatorilor;  

  • o4.6.să răspundă față de Utilizatori și față de terți cu privire la calitatea și conformitatea serviciilor furnizate;  

  • o4.7.să declare veniturile și să achite impozitele/taxele/contribuțiile aferente veniturilor obținute din prestarea serviciilor sale prin intermediul Platformei. Ghidul este în mod exclusiv  răspunzător pentru orice prejudiciu adus e-Ghid, Utilizatorilor sau terților în cazul încălcării prezentei obligații.  

  • o4.8.să soluționeze reclamațiile Utilizatorilor cu privire la serviciile furnizate, în termenul legal.  

 • 5.Răspunderea părților  

  • o5.1.e-Ghid nu răspunde pentru pagubele pricinuite Ghidului ca urmare a producerii unui eveniment care se află în afara controlului său, cum ar fi, dar fără a se limita la: atac cibernetic, interceptare neautorizată, transmiterea de viruși sau alte situații care au loc prin/din cauza comunicațiilor electronice/internetului. Răspunderea e-Ghid pentru orice (i) prejudicii indirecte sau (ii) pentru daune cauzate de terțe persoane sau unor terțe persoane este exclusă;  

  • o5.2.Ghidul declară și garantează că deține toate drepturile, inclusiv cele de proprietate intelectuală, atestările necesare furnizării serviciilor sale și își asumă întreaga răspundere pentru oferirea acestora prin intermediul Platformei.   

  • o5.3.Ghidul este responsabil pentru orice daune suferite de e-Ghid sau partenerii săi ca urmare a încălcării de către Ghid a prezentelor Condiții; utilizării abuzive a Serviciilor; încălcării oricărei legi sau a drepturilor terților.   

  • o5.4.e-Ghid nu își asumă răspunderea pentru  oricare dintre următoarele aspecte ce se pot afla în legătură cu utilizarea Serviciilor: (i) pierderea profitului; (ii) scăderea volumului de vânzări sau pierderi; (iii) pierderea de contracte; (iv) daune sau pierderi care decurg din orice tranzacție între Ghid și Utilizatori.  

  • o5.5.e-Ghid poate vinde sau subcontracta drepturile și obligațiile ce fac obiectul prezentelor Condiții, integral sau parțial, fără consimțământul prealabil al Ghidului, în măsura în care avem un interes legitim și acest lucru nu determină limitarea  drepturilor de care Ghidul beneficiază în virtutea contractului sau a legii. Ghidul nu poate cesiona, subcontracta sau transfera drepturile și obligațiile ce fac obiectul prezentelor Condiții, integral sau parțial, având în vedere că utilizarea Platformei  este personală, cu excepția acordului prealabil expres al e-Ghid.  

 • 6.Sistemul intern de soluționare a reclamațiilor. Mediere  

 • 6.1. Dacă, în calitate de Ghid, dorești să formulezi o reclamație în legătură cu a) nerespectarea de către e-Ghid a obligației de echitate și transparență în oferirea  serviciilor de intermediere online, care consideri că te afectează; b) aspectele tehnologice privind furnizarea de servicii de intermediere online sau c) măsurile restrictive luate de e-Ghid, te rugăm să ne transmiți reclamația ta prin e-mail la adresa contact@e-ghid.ro. Pentru a-ți putea răspunde, te rugăm să ne oferi datele tale de identificare și orice alte date necesare pentru ca noi să putem înțelege cât mai bine situația pe care ne-o prezinți. Reclamația ta va fi analizată în mod gratuit, într-un termen rezonabil de la data la care primim informații complete pentru identificarea chestiunii sesizate, ținând seama de importanța și de complexitatea problemei sesizate. Îți vom comunica rezultatul procesului intern de soluționare a reclamațiilor prin e-mail. 

  • o6.2.În cazul în care reclamațiile Ghizilor nu pot fi rezolvate prin intermediul sistemul intern de soluționare a reclamațiilor, părțile vor putea recurge la servicii de mediere, asigurate de mediatori imparțiali și independenți, contactați atât fizic, cât și la distanță. Părțile aleg mediatori ale căror servicii sunt abordabile ca preț pentru Ghizi, care pot să furnizeze servicii de mediere fără întârzieri nejustificate și care dispun de un nivel suficient de înțelegere generală a relațiilor comerciale ce fac obiectul acestor Condiții. Abordarea medierii este voluntară. În cazul în care Ghidul și e-Ghid aleg să nu apeleze la servicii de mediere, instanțele de judecată competente sunt cele din Târgu-Mureș.  

 • 7. Restricționare serviciilor oferite Ghizilor.   

  • o7.1.e-Ghid are dreptul să anuleze Contul Ghidului în cazul în care Ghidul nu respectă obligațiile asumate prin prezentele Condiții, prin notificarea scrisă trimisă Ghidului.  

  • o7.2.Notificarea trebuie să specifice motivul anulării Contului. În cazul în care e-Ghid decide să anuleze Contul Ghidului, trimite cu 30 de zile în avans o justificare scrisă a deciziei respective. e-Ghid nu trebuie să ofere o justificare atunci când: a) are o obligație legală de a nu specifica faptele sau circumstanțele specifice sau b) în cazul în care e-Ghid poate demonstra că Ghidul în cauză a încălcat în mod repetat Condițiile. e-Ghid oferă Ghidului ocazia de a clarifica faptele și circumstanțele în cadrul procesului intern de soluționare a reclamațiilor menționat la art. 6 de mai sus.   

  • o7.3.Nu suntem responsabili pentru daunele produse în legătură cu restricționarea Contului. După anularea unui Cont, Ghidul nu va avea dreptul la rambursarea plăților deja făcute în cazul în care restricționarea s-a produs ca urmare a încălcării de către Ghid a obligațiilor sale.  

  • o7.4.După anularea Contului, Ghidul este împiedicat să acceseze conținutul Contului și nu poate comunica prin intermediul Platformei.  

  • o7.5.Avem dreptul să anulăm Contul și să încetăm unilateral contractul dacă Ghidul nu mai posedă atestat de ghid de turism valabil.  

 • 8.Încetarea relației contractuale dintre e-Ghid și Ghizi  

  • o8.1.Contractul dintre e-Ghid și Ghid  poate fi încetat de către un Ghid, în cazul neacceptării modificărilor aduse prezentelor Condiții, modificări asupra cărora Ghidul este anunțat cu 15 zile calendaristice în avans. În acest sens, Ghidul va notifica e-Ghid în maxim 15 zile de la data la care i-au fost transmise modificările asupra deciziei de continuare sau nu a relației contractuale .   

 • 9.Modificarea Condițiilor aplicabile relației e-Ghid - Ghid  

  • o9.1.e-Ghid poate modifica în mod unilateral aceste Condiții, în măsura în care Ghidul primește o notificare scrisă prin e-mail cu privire la această modificare cu cel puțin 15 zile înainte ca modificările să-și producă efectul. Notificarea trimisă va cuprinde modificările aduse Condițiilor.   

  • o9.2.După primirea notificării, Ghidul are dreptul de a înceta contractul. Ghidul poate renunța la perioada de preaviz (i) fie printr-o declarație scrisă, (ii) fie printr-o acțiune fără echivoc de renunțare la perioada de preaviz, cu excepția cazului în care perioada de preaviz rezonabilă și proporțională este mai mare de 15 zile.   

  • o9.3.e-Ghid nu trebuie să respecte perioada de preaviz de 15 zile în cazul în care modificarea Condițiilor este necesară ca urmare a  unei modificări legislative sau pentru a îndepărta un risc iminent la adresa Serviciilor oferite, consumatorilor, în caz de fraudă, de programe malware, de mesaje spam, de încălcări ale securității datelor sau alte riscuri în materie de securitate cibernetică.  

ÎN VIGOARE

Versiunea 1 – 26 octombrie 2021

ISTORIC VERSIUNI

 • 1.Versiunea 1 - în vigoare de la 26 octombrie 2021